Học bổng Study in Australia’s Nothern Territory (StudyNT) được chính phủ Bắc Úc  triển khai cho các sinh viên đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Philippines, Đông Timor và Việt Nam để theo học lại khu vực phía Bắc nước Úc.

Giá trị học bổng:

  • Các trường học: $10,000
  • Khóa tiếng Anh: $5,000
  • Giáo dục và đào tạo nghề: $7,500
  • Cao học: $12,000

Sinh viên giành được học bổng sẽ được chính phủ Bắc Úc công nhận và có cơ hội liên kết với các đại diện của chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng tại bang Nothern Territory trong suốt thời gian học tập tại Úc.

Điều kiện học bổng:

  • Sinh viên phải ghi danh vào chương trình học toàn thời gian và bắt đầu học vào năm 2017.
  • Sinh viên phải duy trì tiến độ học tập tốt.
  • Học bổng dùng để chi trả cho học phí
  • Sinh viên phải trả số dư còn lại của học phí vào hoặc trước khi bắt đầu mỗi học kỳ.
  • Học bổng không được phép quy đổi ra tiền mặt, không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng cho một cá nhân hoặc một tổ chức giáo dục khác.
  • Sinh viên phải tuân thủ các quy tắc ứng xử cũng như luật lệ theo luật pháp của tổ chức giáo dục.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng cũng như du học Úc, vui lòng liên hệ phòng Du Học công ty Hồng Ngọc Hà (84) 28 38 273 880 , ext 150.

Dog