HỌC BỔNG ÚC 2017

  • Đại học Charles Sturt với học bổng trị giá $10,000 (Yêu cầu viết bài luận)
  • Cao đẳng Macleays với học bổng tối đa $18,000 không yêu cầu viết bài luận. Mỗi học kì nhận được học bổng trị giá $3,000 và yêu cầu phải hoàn thành tốt và đạt điểm đậu ở học kỳ đó để nhận tiếp $3,000 cho học kì sau
  • Đại học Western Australia với học bổng từ $5,000 – $12,000 tùy vào ngành học thuật của sinh viên
  • Đại học Western Sydney với học bổng $5,000 cho những ngành học thuật ngoại lệ và nộp đơn sớm
  • Đại học Federation giảm 20% tiền học phí thông qua Học Viện kinh doanh và công nghệ thông tin quốc tế IIBIT
  • Học bổng có giới hạn và mỗi trường chỉ nhận 5 đến 10 sinh viên cho mỗi kỳ học.

Hơn nữa, khi đăng ký học bổng tại Hồng Ngọc Hà du học sinh sẽ được giảm chi phí nộp hồ sơ từ $100 – $250

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Hồng Ngọc Hà, bộ phận du học (08) 238 273 880, ext 150.

Dog