TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH 1

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Văn Phòng Chính

187 Lê Thánh Tôn Q1, TP HCM
Số Điện Thoại 02838 273 880
info@hongngocha.com

Chi Nhánh 1

268 Cô Bắc Q1, TP HCM
Số Điện Thoại 02838 365 318
info@hongngocha.com

Chi Nhánh 2

23D Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số Điện Thoại 0243943 9595
info@hongngocha.com

        FOLLOW US

        

187 Lê Thánh Tôn Q1, TP HCM 02838 273 880 | 268 Cô Bắc Q1, TP HCM | 23D Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội