PROCEDURES FOR VISITING THE US WORK VISA

PROCEDURES FOR VISITING THE US WORK VISA


Review the article
[yasr_visitor_votes]

 Hồ sơ xin visa công tác Mỹ bào gồm các giấy tờ dưới đây:

Form khai DS-160

Hồ sơ nhân thân:

 • 01 hình 5×5 (nền trắng, ảnh được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xin visa Mỹ)
 • Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)
 • Hộ khẩu (bản chính)
 • Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản chính, nếu có)

Chứng minh công việc:

 • Nếu người xin visa đi Mỹ là nhân viên, viên chức cần cung cấp hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất,…
 • Nếu người xin cấp visa đi Mỹ là chủ doanh nghiệp cần cung cấp đăng ký kinh doanh, tờ khai thuế 3 tháng gần nhất.

Chứng minh mục đích chuyến đi:

 • Quyết định cử đi công tác của công ty tại Việt Nam (bản gốc)
 • Thư mời công tác của công ty tại Mỹ
 • Mặt hộ chiếu người mời
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ công việc giữa hai công ty (nếu có): hợp đồng hợp tác,…

Chứng minh tài chính:

 • Giấy sở hữu nhà đất (bản chính),
 • Sổ tiết kiệm hoặc sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất,..

Apply for a visa now

RELATED ARTICLES