XE 16 CHỖ

Mercedes Sprinter

Hiệu: Mercedes

Dòng: Mercedes Sprinter

Đời: 2016-2017

Xe Mercedes Sprinter đời mới máy êm, giá cả phù hợp, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn.