XE 7 CHỖ

Toyota Sienna

Hiệu: Toyota

Dòng: Toyota Sienna

Đời: 2017

Toyota Sienna 2017 thích hợp với để đưa đón khách tại sân bay, nhà ga, du lịch gia đình…

Toyota Innova 2017

Hiệu: Toyota

Dòng: Toyota Innova 

Đời: 2017

Innova dòng xe thông dụng, tiết kiệm và năng động đa công dụng hiện đại mang tính toàn cầu (IMV)