10 street food you have to taste when coming to Thailand
Wednesday, 17-07 2019
10 street food you have to taste when coming to Thailand

Nếu đến Thái, bạn nhất định phải thưởng thức những món ăn đường phố “trứ danh” đã góp phần tạo nên nền văn hoá ẩm thực nơi này cũng như điểm đặc trưng du lịch sứ sở chùa vàng