Absolute things should not be done when you visit Japan
Wednesday, 17-07 2019
Absolute things should not be done when you visit Japan

Nhật Bản là đất nước của phong tục và truyền thống, do đó nếu bạn du lịch khi đến đây nhất định phải ghi nhớ một vài quy tắc bắt buộc nếu không muốn nhận lấy sự khó chịu từ người dân bản xứ.