Du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị
Thứ Sáu, 26-04 2019
Du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị

Tạo môi trường thoải mái để dễ xúc tiến hợp tác. Tiếp nhận thông tin một cách vui vẻ, thoải mái và thông cảm. Thoải mái nghỉ ngơi sau khi hoàn tất hội thảo.