Du lịch kết hợp chăm sóc khách hàng
Thứ Sáu, 17-05 2019
Du lịch kết hợp chăm sóc khách hàng

Tổ chức khi công ty có nhu cầu giới thiệu sản phẩm mới, hợp tác Kết hợp với trao giải thưởng khách hàng khi đạt các chỉ tiêu như: khách hàng có doanh số cao nhất, khách hàng VIP,….