Chi nhánh

 • Main office

  Địa chỉ: 128 Le Thanh Ton District 1, HCM
  Số điện thoại: (028) 38 273 880
  Email: info@hongngocha.com
 • The Hanoi branch

  Địa chỉ: 23D Ham Long, Hoan Kiem District, HaNoi
  Số điện thoại: (024) 3943 9595
  Email: info.han@hongngocha.com
 • Da Nang branch

  Địa chỉ: 06 Duy Tan, Hai Chau District, Da Nang
  Số điện thoại: (0236) 3733779
  Email: info.dad@hongngocha.com
 • Germany branch

  Địa chỉ: Asia Was GmbH Jahnstr. 64. 63150 Heusenstamm (Etage 14)
  Số điện thoại: +49 176 70480603
  Email: info.eu@hongngocha.com