PROCEDURES FOR VISITING CHINESE WORKING VISA

PROCEDURES FOR VISITING CHINESE WORKING VISA


Review the article
[yasr_visitor_votes]

Hồ sơ nhân thân:

 • Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)
 • 02 hình 4 x 6 nền trắng quốc tế
 • Photo Chứng minh nhân dân
  • Trường hợp nơi sinh từ Huế về phía bắc, ra phương sao y chứng minh nhân dân trên khổ A4 (chú ý không cắt nhỏ)
  • Trường hợp quý khách có hộ khẩu phía Bắc nhưng có sổ tạm trú phía nam thì sao y sổ Tạm Trú (Kt3) trên khổ A4
 • Nếu đổi CMND sang Căn Cước thì bổ sung giấy đổi số photo khổ A4

Chứng minh mục đích chuyến đi:

 • Thư mời từ Trung Quốc
 • Nếu là nhân viên công ty thì cung cấp Quyết định cử đi công tác của công ty tại VIệt Nam
 • Nếu là chủ doanh nghiệp thì cung cấp sao y giấy phép kinh doanh

 

Apply for a visa now

RELATED ARTICLES