Du lịch kết hợp khen thưởng

Thứ Sáu, 26-04 2019

Khi nào cần:

  • Tổ chức thường xuyên hàng năm trong thời điểm thuận lợi của công ty như mùa thấp điểm, sinh nhật công ty,…
  • Kết hợp với meeting hàng quý, hàng năm của trưởng các bộ phận, phòng ban như sự chăm sóc của ban lãnh đạo đối với những đơn vị của công ty.

 

Mục tiêu muốn đạt được:

  • Khen thưởng và khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.
  • Tổng kết đánh giá tình hình kinh doanh hàng quý, hàng năm,…
  • Nghỉ ngơi thư giãn.
  • Tạo không khí hòa đồng và thân thiện trong toàn thể công ty, giữa các phòng ban và đặc biệt giữa ban lãnh đạo và nhân viên.

Lợi ích của sản phẩm:

  • Tạo động lực làm việc cho nhân viên trong năm/quý mới.
  • Giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài làm việc.
  • Tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty.
Đánh giá bài viết
[yasr_visitor_votes]