Thích nghi với sự thay đổi-hoán đổi vai trò và vị trí

Thứ Năm, 25-04 2019

Hoạt động teambuilding nhằm hoán đổi vai trò, vị trí của các thành viên khi tham gia chương trình tạo ra sự thích nghi với những thay đổi: Thay đổi công việc, thay đổi đội trưởng, thay đổi môi trường, thay đổi cách tiếp cận vấn đề…

Khi nào cần:

  • Ban Giám đốc muốn thử nghiệm, kiểm tra khả năng thực hiện công việc của các thành viên không thuộc chuyên môn.
  • Tạo cảm nhận của họ đối với công việc (không thuộc chuyên môn) như thế nào.

Mục tiêu muốn đạt được:

  • Giúp các thành viên hiểu được công việc của các phòng ban, từ đó có cách nhìn khách quan, toàn diện về đồng nghiệp của họ khi thực hiện công việc ở công ty.
  • Cảm nhận những thử thách, rèn luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn.
  • Mọi thành viên sẽ có dịp thảo luận, trao đổi cách thức xử lý vấn đề. Cùng trải nghiệm những khó khăn, thử thách khi đối diện với công việc.
  • Giúp cho thành viên tham gia xử lý tình huống thích nghi với môi trường mới, điều kiện mới.

Lợi ích của sản phẩm:

  • Giúp cho người quản lý lẫn nhân viên có những cảm nhận sâu sắc nhất từ thử thách thực tế đối với đồng nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ công việc hàng ngày của mình.
  • Những va vấp, những khó khăn, những thử thách sẽ được đúc kết từ thực tiễn hoạt động và có những chia sẻ đối với đồng nghiệp của họ để đổi mới hơn trong công việc.
  • Những trải nghiệm thực tế là những kinh nghiệm quý giá nhất giúp các thành viên đoàn kết hơn, yêu nghề hơn, tự hào về doanh nghiệp, công ty nhiều hơn.

 

Đánh giá bài viết
[yasr_visitor_votes]