Truyền tải thông điệp của quản lý, lãnh đạo

Thứ Năm, 25-04 2019

Truyền đạt một thông điệp từ quản lý, lãnh đạo công ty.

Lúc nào cần:

 • Thay đổi hoặc điều chỉnh một hay nhiều chiến lược kinh doanh cần có sự quyết tâm thực hiện của toàn bộ hệ thống.
 • Công ty có sự điều chỉnh lớn về nhân sự, thay đổi cấu trúc công ty, thành lập chi nhánh (công ty con) hoặc thay đổi địa điểm trụ sở công ty.
 • Thay đổi một hoặc nhiều nội dung không còn phù hợp với văn hóa công ty.
 • Kỷ niệm ngày thành lập công ty: cột mốc quan trong 5,10,15,20 năm…
 • Phát động một vấn đề lớn trong toàn hệ thống: áp dụng hệ thống quản lý mới vào công ty; tiết kiệm, bán hàng, marketing…
 • Nhấn mạnh một đặc điểm phải có nhưng chưa được quan tâm hoặc chưa được áp dụng trong văn hóa công ty.
 • Nhấn mạnh một quyết định chiến lược nhưng chưa được quan tâm đúng mức trong toàn công ty hoặc trong đa số nhân viên.

Mục tiêu muốn đạt được:

 • Từng nhân viên nhận thức được nguyên nhân của quyết định của lãnh đạo, từ đó nhận thức được tầm quan trọng của quyết định đó và điều chỉnh mình sao cho phù hợp.
 • Từng tập thể nhỏ (phòng, ban, tổ…) nhận thức được ảnh hưởng của thông điệp/quyết định này đến hoạt động của đơn vị mình.

Lợi ích của sản phẩm:

 • Tạo môi trường mô phỏng được nguyên nhân dẫn đến việc truyền thông điệp một cách sáng tạo, giúp mọi người nhận biết được nguyên nhân, các tác hại nếu không làm theo thông điệp và những lợi ích khi thực hiện thông điệp.
 • Tạo môi trường giúp cho nhân viên có thể tự mình thấu hiểu và tự đi đến việc ra quyết định tương tự, qua đó thông cảm với ban quản lý và tự giác thực hiện.
 • Tạo ra một môi trường thoải mái cho nhận xét, đánh giá áp dụng trong không gian mô phỏng để thấy rõ được hiệu quả của thông điệp/quyết định của lãnh đạo.
 • Tiếp nhận một cách chủ động, vui vẻ và thông cảm.
 • Tạo môi trường có nhiều phát sinh giúp cho các hoạt động thuyết phục về sau được dễ dàng và thân thiện hơn.
Đánh giá bài viết
[yasr_visitor_votes]