PROCEDURES FOR VISA TO TAIWAN WORK

PROCEDURES FOR VISA TO TAIWAN WORK


Review the article
[yasr_visitor_votes]

Hồ sơ phía Đài Loan:

 • Thư mời công tác của đối tác Đài Loan (ghi rõ thông tin người được mời, số hộ chiếu,…)
 • Photo mặt hộ chiếu của người mời
 • Bản sao giấy phép của công ty Đài Loan

Hồ sơ phía Việt Nam:

Hồ sơ nhân thân:

 • Hộ chiếu
 • Hình 4×6
 • CMND
 • Hộ khẩu

Chứng minh mục đích chuyến đi:

 • Quyết định cử đi công tác
 • Bản sao và bản gốc giấy phép kinh doanh, biên lai đóng thuế của công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Hợp đồng lao động bản chính & bản sao y
 • Sổ BHXH bản chính & bản sao y
 • Giấy giới thiệu ký tên đóng dấu không

Apply for a visa now

RELATED ARTICLES