TAIWAN TOURIST VISA PROCEDURE

TAIWAN TOURIST VISA PROCEDURE


Review the article
[yasr_visitor_votes]

Hồ sơ nhân thân:

  • Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
  • 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
  • Chứng minh nhân dân (sao y công chứng)
  • Sổ hộ khẩu (sao y công chứng )

Chứng minh tài chính:

  • Chứng nhận đất đai, nhà cửa tài sản,…
  • Tài khoản ngân hàng: Sổ tiết kiệm trên 50 triệu (sao y hoặc lấy xác nhận số dư ngân hàng )

Chứng minh công việc:

**Nếu là nhân viên:

  • Hợp đồng lao động
  • Bảo hiễm y tế, bảo hiễm xã hội
  • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch

**Nếu là chủ doanh nghiệp:

  • Giấy phép kinh doanh, thuế công ty từ 3-6 tháng gần nhất 

Lưu ý: Trường hợp người lớn tuổi muốn đi Đài Loan phải có con bảo lãnh với hồ sơ dưới đây

  • Hộ chiếu của mẹ hay cha (bản gốc có thời hạn trên 6 tháng)
  • 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
  • Chứng minh nhân dân (photo)
  • Sổ hộ khẩu (photo)
  • Chứng minh tài chính:
  • Tài khoản ngân hàng: Sổ tiết kiệm trên 50 triệu
  • Chứng minh công việc của con
    • Hợp đồng lao động (đối với nhân viên) hoặc Giấy phép kinh doanh, thuế công ty từ 3-6 tháng gần nhất ( đối với chủ doanh nghiệp)
    • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (bản chính đối chiếu)

Apply for a visa now

RELATED ARTICLES