Travel combined reward
Friday, 19-07 2019
Travel combined reward

Tạo động lực làm việc cho nhân viên trong năm/quý mới. Giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài làm việc. Tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty.

THE TOUR TOURS REWARDS OF THE COMPANY
Friday, 19-07 2019
THE TOUR TOURS REWARDS OF THE COMPANY

Hoạt động company trip được tổ chức thường xuyên được xem là một phúc lợi hấp dẫn đối với các nhân viên. Xen kẽ trong chuyến đi, là những phương châm cốt lõi của doanh nghiệp được nhắc lại một cách đầy léo khéo và tinh tế, việc này nhằm giúp củng cố văn hóa doanh nghiệp.