Pure fun activities
Friday, 19-07 2019
Pure fun activities

Giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài làm việc, phục hồi sức khỏe để tái tạo sức lao động, tạo nguồn lực mới trong công ty, tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty.

Adaptation to changing-roles and position swaps
Friday, 19-07 2019
Adaptation to changing-roles and position swaps

Hoạt động teambuilding nhằm hoán đổi vai trò, vị trí của các thành viên khi tham gia chương trình tạo ra sự thích nghi với những thay đổi

Transmission of management and leadership messages
Friday, 19-07 2019
Transmission of management and leadership messages

Tạo ra một môi trường thoải mái cho nhận xét, đánh giá áp dụng trong không gian mô phỏng để thấy rõ được hiệu quả của thông điệp/quyết định của lãnh đạo.