Tourism combined seminars and conferences

Friday, 19-07 2019

Khi nào cần:

  • Tổ chức khi công ty có nhu cầu giới thiệu sản phẩm mới, hợp tác
  • Kết hợp với meeting hàng quý, hàng năm của trưởng các bộ phận, phòng ban như sự chăm sóc của ban lãnh đạo đối với những đơn vị của công ty.

Mục tiêu muốn đạt được:

  • Giúp khách hàng, đối tác hiểu được sản phẩm dịch vụ của công ty,
  • Quyết định đi tới hợp tác cùng phát
  • Nghỉ ngơi thư giãn.
  • Tạo không khí hòa đồng và thân thiện giữa doanh nghiệp và khách hàng/ đối tác.

Lợi ích của sản phẩm:

  • Tạo môi trường thoải mái để dễ xúc tiến hợp tác.
  • Tiếp nhận thông tin một cách vui vẻ, thoải mái và thông cảm.
  • Thoải mái nghỉ ngơi sau khi hoàn tất hội thảo.
Review the article
[yasr_visitor_votes]