Travel combining customer care

Friday, 19-07 2019

Khi nào cần:

  • Tổ chức khi công ty có nhu cầu giới thiệu sản phẩm mới, hợp tác
  • Kết hợp với trao giải thưởng khách hàng khi đạt các chỉ tiêu như: khách hàng có doanh số cao nhất, khách hàng VIP,….

Mục tiêu muốn đạt được:

  • Giúp khách hàng, đối tác hiểu được sản phẩm dịch vụ của công ty,
  • Quyết định đi tới hợp tác cùng phát
  • Nghỉ ngơi thư giãn.
  • Tạo không khí hòa đồng và thân thiện giữa doanh nghiệp và khách hàng/ đối tác.

Lợi ích của sản phẩm:

  • Tạo môi trường thoải mái để dễ xúc tiến hợp tác.
  • Tiếp nhận thông tin một cách vui vẻ, thoải mái và thông cảm.
  • Thoải mái nghỉ ngơi sau khi hoàn tất hội thảo.

 

Review the article
[yasr_visitor_votes]