Team building

Pure fun activities
Friday, 19-07 2019
Pure fun activities

Giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài làm việc, phục hồi sức khỏe để tái tạo sức lao động, tạo nguồn lực mới trong công ty, tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty.

Adaptation to changing-roles and position swaps
Friday, 19-07 2019
Adaptation to changing-roles and position swaps

Hoạt động teambuilding nhằm hoán đổi vai trò, vị trí của các thành viên khi tham gia chương trình tạo ra sự thích nghi với những thay đổi

Transmission of management and leadership messages
Friday, 19-07 2019
Transmission of management and leadership messages

Tạo ra một môi trường thoải mái cho nhận xét, đánh giá áp dụng trong không gian mô phỏng để thấy rõ được hiệu quả của thông điệp/quyết định của lãnh đạo.

Bonus

Travel combined reward
Friday, 19-07 2019
Travel combined reward

Tạo động lực làm việc cho nhân viên trong năm/quý mới. Giải tỏa căng thẳng sau một thời gian dài làm việc. Tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty.

THE TOUR TOURS REWARDS OF THE COMPANY
Friday, 19-07 2019
THE TOUR TOURS REWARDS OF THE COMPANY

Hoạt động company trip được tổ chức thường xuyên được xem là một phúc lợi hấp dẫn đối với các nhân viên. Xen kẽ trong chuyến đi, là những phương châm cốt lõi của doanh nghiệp được nhắc lại một cách đầy léo khéo và tinh tế, việc này nhằm giúp củng cố văn hóa doanh nghiệp.

Conferences

Tourism combined seminars and conferences
Friday, 19-07 2019
Tourism combined seminars and conferences

Tạo môi trường thoải mái để dễ xúc tiến hợp tác. Tiếp nhận thông tin một cách vui vẻ, thoải mái và thông cảm. Thoải mái nghỉ ngơi sau khi hoàn tất hội thảo.

Customer care

Travel combining customer care
Friday, 19-07 2019
Travel combining customer care

Tổ chức khi công ty có nhu cầu giới thiệu sản phẩm mới, hợp tác Kết hợp với trao giải thưởng khách hàng khi đạt các chỉ tiêu như: khách hàng có doanh số cao nhất, khách hàng VIP,….